11 LISTOPADA DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

3 listopada 2015
Urszula Kucała

CO CZUJESZ KIEDY MYŚLISZ OJCZYZNA?

W dniu 11 listopada społeczność Lipnika uczciła 97. rocznicę odzyskania niepodległości w kościele parafialnym, włączając się emocjonalnie w montaż przygotowany przez młodzież. Samorząd Uczniowski  witał przybyłych na mszę świętą, przypinając patriotyczne kotyliony. Uroczyste stroje, biało-czerwona dekoracja i kościelne wnętrze, już na wstępie wprowadziły nastrój powagi.

Refleksje zawarte w piosenkach i wierszach przypominały o wartości Ojczyzny i jej roli w naszym życiu. To nieprawda, że patriotyzm nie ma nic wspólnego z nowoczesnym światem. Przesłaniem uroczystości była prawda, że Ojczyzna to nasze korzenie, Ojczyzna to ojciec i matka, Ojczyzna to kraj za którym wciąż tęsknimy, gdy losy rzucą nas na obce rubieże i Ojczyzna to nasz wspólny zbiorowy obowiązek walki o wolność i miłość. Uczniowie przypomnieli, że Ojczyzna to strefa święta i umiłowanie swego kraju zbliża nas do Boga. Recytowane wiersze i pieśni stały się patriotyczną modlitwą złożoną u stóp ołtarza.

Zamknięciem całości było wykonanie wiązanki patriotycznych pieśni w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Lipnik

Po uroczystości, wykonawcy – uczniowie ZPO w Lipniku -otrzymali głośne brawa, a nauczyciele zaangażowani w jej przygotowanie –  Maria Knapik,  Beata Górka, Janusz Paszcz i Elżbieta Michalik – usłyszeli miłe słowa podziękowania. W artystyczna  oprawę uroczystości włączyły się również  panie:  Urszula Kucała (Opiekun SU) oraz pani Urszula Tułacz-Pieprzyk, która przygotowała dekorację w kościele.

Krótki film z akademii oglądaj

E. Michalik