Pradziadowie moi

25 października 2017
Urszula Kucała

„Pradziadowie moi! Co po Was „się ostało”?

Pożółkłe zdjęcie, które cudem ocalało.

Gliniane skorupy w ogrodzie wykopane.

Miejsce spoczynku na cmentarzu zapomniane.

Brak tytułów szlacheckich, majątku, klejnotów.

W izbie pamięci kilka drewnianych przedmiotów.

(…)Zostały słowa modlitwy i pieśni ludowe.

Dni poświęcone Bogu, święta narodowe.

Wieszczów strofy krzepiące, niosące pociechę.

Ksiąg rymy składne, które trafiły pod strzechę.

Szacunek dla pracy i miłość do ojczyzny.

Przywiązanie do tradycji i ojcowizny (…)”

Józef Matyskieła

20.X.2017 r. w ZPO w Lipniku odbyły się warsztaty w ramach projektu „Wiśniowsko godka” jako część ogólnopolskiego programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury  prowadzone przez P. M. Stróżyka oraz P. M. Milaniak – studentów polonistyki UJ, członków Koła Naukowego. Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz Gimnazjum zdobywali wiedzę o eufemizmach w zaprezentowanym temacie „Jak łagodzić obyczaje?”. W trakcie warsztatu „W poszukiwaniu pamiątek przeszłości” uczyli się m.in. rozróżniać materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe,  tworzyli listę „Siedmiu Cudów” naszej Gminy Wiśniowa, tropili ślady przeszłości przypominając sobie m. in. gwarowe określenia przedmiotów, przysiółków itd. Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie przybliżoną przez gości tematyką.

Warsztaty odbyły się dzięki współpracy z GOKiS w Wiśniowej.

T.Bobowska