Ogólnopolski konkurs pod hasłem: „Dobry Obywatel”

12 maja 2022
Urszula Kucała

Zapraszam do ogólnopolskiego konkurs pod hasłem: „Dobry Obywatel” Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 2,5-6 lat uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu techniką dowolną pracy przedstawiającej „Dobrego Obywatela”. Nagrodzone zostaną prace prezentujące kreatywną interpretację hasła #DobryObywatel. Termin nadesłania prac mija 30 maja 2022 r.

Ważne! Zgłoszenie konkursowe, w imieniu uczestnika, musi przesłać Nauczyciel lub Dyrektor placówki.

Nagrody

Dla laureatów przewidziano 3 nagrody główne i aż 10 wyróżnień w wysokości:

  • 1 miejsce – 1000 zł
  • 2 miejsce – 700 zł
  • 3 miejsce – 500 zł
  • Wyróżnienie – 300 zł

Cel konkursu

Celem konkursu jest tworzenie przestrzeni i inspiracji dla nauczycieli i opiekunów dziennych do edukacji obywatelskiej, rozmów o patriotyzmie, Polsce, polskich tradycjach i zwyczajach, oraz poszerzanie wiedzy i tworzenie zachowań przygotowujących młodych ludzi do aktywnego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim.

 U. Tułacz-Pieprzyk