ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 I POŻEGNANIE KLASY ÓSMEJ

22 czerwca 2024
Urszula Kucała

Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna”

Ks. Jan Twardowski

W dniu 21 czerwca 2024r. uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych zakończyli rok szkolny 2023/24. O godzinie 8:15 odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawił w intencji uczniów i nauczycieli ks. Proboszcz Janusz Widur. Po Mszy Świętej, Pan Dyrektor Arkadiusz Skiba wraz z nauczycielami uroczyście pożegnał odchodzącego z naszej parafii ks. Proboszcza Janusza Widura. Następnie w sali gimnastycznej Pan dyrektor Arkadiusz Skiba przywitał nauczycieli, rodziców i uczniów. Wszystkim podziękował za cały rok nauki i pracy. Podziękowania i życzenia złożyła również Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Klaudia Woźniczka i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klasy ósmej zaprezentowali pożegnalną część artystyczną, w której podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za 8 lat nauki i wychowania. Następnie uczniowie klasy 7 pożegnali swoich starszych kolegów i wręczyli im upominki. Były momenty wzruszeń i śmiechu. Po akademii Pan Dyrektor Arkadiusz Skiba wręczył listy gratulacyjne Rodzicom i świadectwa z czerwonym paskiem uczniom klas 4 – 8. Uczeń klasy ósmej Filip Kucała otrzymał dwie statuetki – nagrody przyznawane przez Dyrektora ZPO – w kategorii „Prymus” (najwyższa średnia ocen 5,67) i w kategorii „Społecznik”. W tym roku Pan Dyrektor Arkadiusz Skiba wręczył „Stypendia Motywacyjne” dla uczniów klas III – VIII biorących udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych na szczeblu powiatowym,wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym i osiągających wysokie miejsca w tych konkursach. Taką nagrodę pieniężną otrzymała Milena Irzyk z kl. 3, Karolina Konieczna z kl. 5, Natalia Bajer z kl. 6a, Zofia Cygan z kl. 6b, Nikollaq Dudzik z kl. 6b, Szymon Skóra z kl. 7 i Filip Kucała z kl. 8. Po rozdaniu nagród wszyscy uczniowie  udali się wraz z wychowawcami do swoich klas, gdzie otrzymali pozostałe świadectwa i nagrody przyznane w różnych konkursach.

Fotorelacja z zakończenia Roku Szkolnego 2023/24 oglądaj

U. Kucała