ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

24 czerwca 2023
Urszula Kucała

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna”

Ks. Jan Twardowski

W dniu 23 czerwca 2023r. uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych zakończyli rok szkolny 2022/23. O godzinie 8:15 odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawił w intencji uczniów i nauczycieli ks. Proboszcz Janusz Widur. Po Mszy Świętej, w sali gimnastycznej Pan dyrektor Arkadiusz Skiba przywitał nauczycieli, rodziców i uczniów. Wszystkim podziękował za cały rok nauki i pracy.  Następie wręczył listy gratulacyjne Rodzicom i świadectwa z czerwonym paskiem uczniom klas 4 – 8. W imieniu Wójta Gminy Wiśniowa Pana Bogumiła Pawlaka Pan Dyrektor wręczył Jolancie Habiedzie nagrodę, za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz udział w konkursach. Dwóch uczniów klasy ósmej otrzymało statuetki – nagrodę przyznawaną przez Dyrektora ZPO. W kategorii „Prymus” statuetkę otrzymała Jolanta Habieda. Statuetkę w kategorii „Społecznik” otrzymała Daria Zabłocka. W tym roku Pan Dyrektor Arkadiusz Skiba wręczył „Stypendia Motywacyjne” dla uczniów klas IV – VIII biorących udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym i osiągających wysokie miejsca w tych konkursach. Taką nagrodę pieniężną otrzymała Karolina Konieczna z kl. 4, Natalia Bajer z kl. 5a, Szymon Skóra z kl. 6 i Filip Kucała z kl. 7. Pan Dyrektor wręczył również nagrody i dyplomy uczniom pracującym przez cały rok w sklepiku szkolnym: Darii Zabłockiej i Milenie Murzyn z kl. 8, Filipowi Kucała z kl. 7, Izabieli Kus i Ksaweremu Sędzikowi z kl. 6, Michałowi Florkowi i Szymonowi Murzyn z kl. 5a. Następnie Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Klaudia Woźniczka oraz Samorząd Uczniowski podziękowali Panu Dyrektorowi i Nauczycielom za cały rok pracy. Po rozdaniu nagród uczniowie klasy 8 zaprezentowali pożegnalną część artystyczną, w której podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za 8 lat nauki i wychowania. Następnie uczniowie klasy 7 pożegnali swoich starszych kolegów i wręczyli im upominki. Były momenty wzruszeń i śmiechu. Po akademii wszyscy uczniowie udali się wraz z wychowawcami do swoich klas, gdzie otrzymali pozostałe świadectwa i nagrody przyznane w różnych konkursach.

Fotorelacja z zakończenia Roku Szkolnego 2022/23  oglądaj

U. Kucała