Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

26 czerwca 2022
Urszula Kucała

„Niesieni falami życia, płyniemy przez morze wiedzy”

W dniu 24 czerwca 2022r. uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych zakończyli rok szkolny 2021/22. O godzinie 8:15 odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawił w intencji uczniów i nauczycieli ks. Proboszcz Janusz Widur. Po Mszy Świętej, w sali gimnastycznej Pan dyrektor Arkadiusz Skiba przywitał nauczycieli, rodziców i uczniów. Wszystkim podziękował za cały rok nauki i pracy. Pan dyrektor wręczył podziękowania i kwiaty nauczycielom przechodzącym na emeryturę Pani Krystynie Dominik i Pani Marii Knapik. Samorząd Uczniowski podziękował Dyrekcji i całemu Gronu Pedagogicznemu za trud kształcenia i wychowania, za starania i cierpliwość. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Justyna Dudzik również podziękowała Gronu Pedagogicznemu za wkład w nauczanie i wychowanie naszych uczniów życząc udanych wakacji. Złożyła również podziękowanie Paniom przechodzącym na emeryturę. Następie Pan dyrektor Arkadiusz Skiba wręczył nagrody książkowe uczniom klas IV – VIII Szkoły Podstawowej za wysokie wyniki w nauce, świadectwa z paskiem oraz listy gratulacyjne rodzicom.  Dwóch uczniów klasy VIIIb otrzymało statuetki – nagrodę przyznawaną przez Dyrektora ZPO. W kategorii „Prymus” statuetkę otrzymała Zuzanna Zabłocka. Statuetkę w kategorii „Społecznik” otrzymał Matusz Bała. W tym roku Pan dyrektor Arkadiusz Skiba wręczył „Stypendia Motywacyjne” dla uczniów klas IV – VIII biorących udział w konkursach pozaszkolnych i osiągających wysokie miejsca w tych konkursach. Taką nagrodę pieniężną otrzymała Jolanta Habieda z kl. VII, Filip Kucała z kl. VI i Jarosław Olesek z kl. VIIIb. Pan Dyrektor wręczył również Podziękowania Rodzicom klasy VIIIa za bezinteresowną pomoc, życzliwość i aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły. Również uczniowie pracujący przez cały rok w sklepiku szkolnym: Daria Zabłocka, Milena Murzyn, Oliwia Urbaniak z kl. VII, Kaja Murzyn, Michał Lenart z kl. VIIIa, Zuzanna Zabłocka, Liliana Sędzik z kl. VIIIb i Michał Florek, Szymon Murzyn z kl. IVa, otrzymali z rąk Pana dyrektora nagrody i dyplomy. Po rozdaniu nagród uczniowie klasy VII pożegnali swoich starszych kolegów i wręczyli im pamiątkowe dyplomy i kubki. Następnie uczniowie klasy VIIIa i VIIIb zaprezentowali pożegnalną część artystyczną, w której podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za 8 lat nauki oraz Rodzicom za trud wychowania. Na końcu uczniowie przedstawili prezentację przygotowaną ze zdjęć z ich lat dzieciństwa i lat szkolnych. Były momenty wzruszeń i śmiechu. Po akademii uczniowie udali się wraz z wychowawcami do swoich klas, gdzie otrzymali pozostałe świadectwa i nagrody przyznane w różnych konkursach.

U. Kucała