ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

27 czerwca 2021
Urszula Kucała

W dniu 25 czerwca uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych zakończyli rok szkolny 2020/21. O godzinie 8:15 przed budynkiem szkoły spotkali się nauczyciele, rodzice i uczniowie. Pan dyrektor Arkadiusz Skiba podziękował nauczycielom za trud nauki zdalnej, rodzicom za pomoc w tej nauce i uczniom za wysiłek włożony w swoją edukację. Przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego również podziękowali nauczycielom za cały rok nauki. Następnie pan dyrektor Arkadiusz Skiba wręczył dwie statuetki „Prymusa” i „Społecznika” uczennicy klasy ósmej Barbarze Habiedzie. Wręczył również Stypendia Motywacyjne za wysokie wyniki w nauce i udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, które otrzymali: Barbara Habieda z kl. VIII, Jarosław Olesek z kl. VIIb, Filip Kucała z kl. V, Jakub Bucki i Szymon Skóra z kl. IV. Pan dyrektor wręczył rodzicom listy gratulacyjne i uczniom klas IV – VIII świadectwa z czerwonym paskiem. Po rozdaniu listów gratulacyjnych i świadectw odbyła się akademia przygotowana przez uczniów klasy 8, 7a i 7b. Następnie uczniowie udali się do klas po odbiór pozostałych świadectw i nagród książkowych. O godzinie 10:00 odbyła się uroczysta Msza św., którą odprawił w intencji uczniów i nauczycieli ks. Proboszcz Janusz Widur.

U. Kucała