„ Z góry nam z góry i całkiem pod wieczór…” – refleksyjne spotkanie z poezją Adama Ziemianina

31 października 2019
Urszula Kucała

29 października b.r. w GBP w Wiśniowej odbyło się spotkanie z Adamem Ziemianinem – dziennikarzem, poetą i autorem tekstów piosenek, wykonywanych głównie  przez zespół Stare Dobre Małżeństwo. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele klasy 8A, SU wraz z opiekunem. Na pamiątkę autor złożył dedykację w swym zbiorze wierszy i piosenek „Bieszczadzkie anioły” zakupionym do biblioteki szkolnej.

T. Bobowska