XXII edycja akcji Góra Grosza zakończona

13 lutego 2022
Urszula Kucała

Wspólnie zebraliśmy 424 zł, które ważyły 16,5 kg.

Po odrzuceniu uszkodzonych monet (zardzewiałych, spleśniałych) otrzymaliśmy kwotę 404 zł, z czego 400 zostało wpłacone na konto organizatora akcji – Towarzystwa Nasz Dom, a 3,99 to opłata za przekaz na poczcie.

Fundacja przekaże  pieniądze  najbardziej potrzebującym dzieciom, które nie wychowują się w swojej rodzinie.

Korzyści, jakie płyną z w/w akcji to:

  • efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej;
  • efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci;
  • efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z pieczy zastępczej.

Dziękujemy dzieciom, rodzicom, wychowawcom za wsparcie tejże akcji.

                                                                                     Opiekun SU