Wyzwanie czytelnicze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach

3 kwietnia 2022
Urszula Kucała

„Każdy ma problemy i idzie pod górkę. Tylko niektórzy mają pagórek, a inni Mount Everest” ( cyt. z: blogi internetowe).

Uczennice kl. V Martyna Weszka i Milena Jasek zaangażowały się w wyzwanie czytelnicze MBP w Myślenicach. Według kryterium zaproponowanego przez bibliotekę – „Przeczytaj i zrecenzuj sfilmowaną książkę”, „Przeczytaj i zrecenzuj książkę z czerwoną okładką” przystąpiły do rywalizacji konkursowej na najciekawszą recenzję książki. Ich zdjęciowe reklamy książek oraz recenzje zostały wyróżnione i opublikowane na stronie MBP i mediach społecznościowych. Uczennice otrzymały ciekawe nagrody od organizatora – piękne wydania książek oraz gadżety MBP.

Serdeczne gratulacje.

T. Bobowska