Wyniki Szkolno – Parafialnego Konkursu „Kapliczki w parafii Lipnik”

20 czerwca 2021
Urszula Kucała
Kategoria przedszkole:
I – miejsce – Jerzy Lenart
Kategoria – klasy I – IV
I – miejsce – Wiktor Zabłocki
II – miejsce – Szymon Skóra
Wyróżnienie:
Gabriela Lenart
Klaudia Lenart
Kategoria – klasy V – VIII
I – miejsce – Filip Kucała
II – miejsce (ex-aequo):
Zuzanna Zabłocka
Roksana Karcz
Wyróżnienie:
Wiktor Mochel
Artur Czerwiński
Dagmara Bardel
Kategoria – Rodzina
I – miejsce – Agata, Daria i Franciszek Zabłoccy z rodzicami.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Efekt finalny przerósł oczekiwania organizatorów, bowiem kilka prac było na bardzo wysokim poziomie, a co szczególnie cenne, zaopatrzone były w bogatą historię prezentowanych obiektów.  Nagrody dla laureatów zostaną rozdane przed końcem Roku Szkolnego. Za ufundowanie nagród dziękujemy Parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Lipniku i Z. P. O. w Lipniku. Koordynatorzy konkursu mają w planach zorganizowanie wystawy, na której umieszczone byłyby obiekty wraz z opisem, niektórych prac. Jeśli uda się zrealizować te plany, więcej informacji pojawi się w odpowiednim czasie.
B. Kowalczyk
M. Krzysztofek