WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ODKRYŁEM KOMETĘ!”

25 września 2022
Urszula Kucała

W dniu 23 września b.r. w Szkole Podstawowej w Węglówce odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród Gminnego Konkursu Plastycznego „Odkryłem Kometę!”. Konkurs ten został zorganizowany w związku z obchodami Jubileuszu 100 – lecia Obserwatorium im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze. Spośród 230 nadesłanych prac komisja wyłoniła laureatów w 4 kategoriach wiekowych. Wśród 17 laureatów i 6 w kategorii klas VII – VIII znalazł się Filip Kucała – uczeń klasy 7.  Nagrody wręczał Wójt Gminy Wiśniowa Bogumiła Pawlak i Pani Dyrektor Barbara Jugowiec. Pan dr Marcin Cikała przedstawił krótką historię Obserwatorium. Na koniec można było podziwiać prace, które zostały nagrodzone. Prace wystawione będą w budynku Gminy Wiśniowa, a następnie w budynku Obserwatorium na Lubomirze.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a szczególnie Filipowi.

U. Kucała