Wykład dr hab. Macieja Raka – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

23 października 2018
Urszula Kucała

22.10.2018 r. gościliśmy w klasie VII A znamienitego gościa –  dr hab. M. Raka.

Wygłosił on wykład na temat frazeologii współczesnej i dawnej. Doktor omówił m.in. źródła  polskiej frazeologii ze szczególnym uwzględnieniem frazeologii gwarowej. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy ZPO w Lipniku z GOKiS w Wiśniowej.

T. Bobowska