Wycieczka klasy IV do Szczyrzyca i Pogorzan

26 czerwca 2021
Urszula Kucała

Dnia 24.06.2021 cała kl. IV wyjechała na wycieczkę do Szczyrzyca i Pogorzan.

Po drodze do Szczyrzyca zatrzymaliśmy się w Krzesławicach, gdzie tuż przy drodze znajduje się rzadko spotykany pomnik przyrody nieożywionej – grzyb skalny. Po przeczytaniu umieszczonej przy nim miejscowej legendy ruszyliśmy w dalszą drogę.

Dość szybko dotarliśmy do Szczyrzyca, gdzie zamierzaliśmy zwiedzić zabytkowy Klasztor O. Cystersów oraz  muzeum. Na miejscu przywitał nas zakonnik o. Maksymilian Janusz. Najpierw dowiedzieliśmy się trochę o historii klasztoru. Okazuje się, że jest ona bardzo długa, ponieważ  klasztor funkcjonuje nieprzerwanie od połowy XIII wieku, kiedy zakonnicy przenieśli tu klasztor z Ludźmierza. Władze austriackie skasowały opactwo, a zakonnicy wrócili do Szczyrzyca w 1834 roku, ale dopiero w 1918 papież przywrócił klasztorowi status opactwa. W czasie okupacji opactwo udzielało schronienia uciekinierom, przechowywało broń dla partyzantów, prowadziło tajne nauczanie. Rząd Polski na Emigracji uhonorował klasztor Krzyżem Virtuti Militari. Na ścianie przed wejściem do niego widnieją tablice upamiętniające krwawe wydarzenia z II wojny światowej. Muzeum  mieści się w budynku dawnego spichlerza. Są w nim obrazy, rzeźby, szaty liturgiczne i wszelkie inne historyczne przedmioty. Cystersi prowadzą w Szczyrzycu gospodarstwo rolne. W okresie Bożego Narodzenia jest tu dostępna tzw. żywa szopka.

W Sanktuarium Matki Bożej Szczyrzyckiej Matki Pokoju i Dobroci  zakonnik O. Maksymilian opowiedział nam o  obrazie Matki Boskiej Szczyrzyckiej. Znajduje się on w ołtarzu głównym, zasłonięty innym obrazem, dopiero po uruchomieniu specjalnego mechanizmu pojawia się. Matka Boska okryta jest srebrną sukienką, który nałożył  metropolita krakowski Adam Sapieha w 1939 roku. W 1984 na obraz nałożono papieskie korony, które wcześniej poświęcił papież Jan Paweł II.

Po zakupieniu pamiątek udaliśmy się w dalszą drogę do Pogorzan. Tam w Wiosce Indiańskiej  czekały na dzieci atrakcje związane z kulturą indiańską. Fragmenty znanych od pokoleń książek o tematyce indiańskiej m. in. Karola Maya i Alfreda Szklarskiego uczniowie  poznali już wcześniej – na lekcjach j. polskiego.

Najwięcej radości przysporzyły dzieciom zabawy ruchowe m. in. „kręciołek”, „równowaga Szoszonów”, wyścigi drewnianych nart. Każdy mógł popróbować strzelania z łuku do celu. Wszyscy uczestnicy wycieczki wzięli udział w warsztacie rękodzieła, które zabrali ze sobą na pamiątkę.

Wykonaliśmy też stylizowane, wspólne zdjęcie. Na koniec chętni uczniowie zostali ozdobieni na twarzy indiańskimi znakami czyli piktogramami.

Po wspólnym posiłku, wyposażeni w indiańskie pamiątki zakupione w miejscowym sklepiku i pełni pozytywnych wrażeń powróciliśmy szczęśliwie do szkoły.

T. Bobowska