WYCIECZKA KLASY 7a

22 czerwca 2021
Urszula Kucała

W dniu 22 czerwca 2021r. uczniowie klasy 7a wzięli udział w pieszej wycieczce. Głównym punktem było zwiedzenie Obserwatorium Astronomicznego im. Tadeusza Banachiewicza na górze Lubomir, w malowniczej części Beskidu Wyspowego. Pan dr Marcin Cikała w sposób bardzo interesujący przedstawił stuletnią historię obserwatorium. Powiedział po co buduje się obserwatoria, gdzie i dlaczego najlepiej je wybudować oraz co się w nich dzieje i jakie obiekty niebieskie są w nich obserwowane. Następnie uczniowie udali się pod kopułę, gdzie mogli oglądać teleskop astronomiczny oraz samą kopułę. Pan Cikała zaprezentował sposób uruchamiania teleskopu i otwierania kopuły. Uczniowie dowiedzieli się, że wszystkimi tymi czynnościami steruje komputer. Obserwacje nieba prowadzić można bez konieczności bycia w obserwatorium. Komputer sam uruchamia teleskop, kopułę i robi zdjęcia, które później przesyłane są do ośrodków astronomicznych w naszym kraju, gdzie następuje ich analiza. Obserwatorium jest jedynym w Polsce, które organizuje pokazy obiektów na niebie, których obserwacje możliwe są tylko na nie zanieczyszczonym jakimkolwiek światłem. Jest to możliwie, dzięki usytuowaniu jakie daje góra Lubomir. We wrześniu uczniowie planują wybrać się na nocną obserwację nieba. Po godzinnym pobycie w obserwatorium młodzież przeszła na Suchą Polanę, gdzie rozpaliła ognisko i upiekła kiełbaski. Słoneczny i pełen wrażeń dzień minął bardzo szybko.

Dziękuję Pani Lenart za pomoc i udział w wycieczce.

U. Kucała