Wycieczka klas VI SP do Krakowa

11 czerwca 2018
Urszula Kucała

W dniu 7.06.2018 r. uczniowie klas VI z ZPO w Lipniku wyjechali do Krakowa na wycieczkę skorelowaną z programem nauczania przyrody w kl. VI, zaplanowaną i zorganizowaną przez nauczycielkę przyrody p. Z. Woś – Bierowiec. Opiekę nad uczniami sprawowała również p. T. Bobowska – pedagog szkolny.

W ogrodzie ZOO uczniowie mogli uzupełnić wiedze teoretyczną z zakresu zoologii oraz fauny krajobrazów świata z naturalnymi okazami zwierząt z różnych grup systematycznych: koralowców, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Natomiast w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema uczestnicy wycieczki brali udział w kilkudziesięciu doświadczeniach z zakresu kinetyki, optyki, akustyki. Obserwowali ruch prostoliniowy i obrotowy. Osobiście doświadczali działania siły odśrodkowej, rozszczepiali światło słoneczne. Na zajęciach „Mroźne eksperymenty” sprawdzali jak zachowują się substancje w niskich temperaturach. Zobaczyli „suchy lód” i jego sublimację w powietrzu. Degustowali wytworzoną przez siebie „wodę sodową”. Poznali również ciekły azot i jego wpływ na rośliny.

Uczniowie wrócili zmęczeni, ale zadowoleni.

Tekst: Z. Woś – Bierowiec, foto: T. Bobowska