Wycieczka do Muzeum Niepodległości i MOKiS

28 stycznia 2020
Urszula Kucała

23.01. b.r. uczniowie klas VI b, VII, VIII a i VIII b pod opieką p. M. Knapik, p. E. Michalik i p. T. Bobowskiej uczestniczyli w wycieczce do Myślenic. Pierwszym jej punktem było zwiedzanie Muzeum Niepodległości. Tam zapoznali się  ze stałą ekspozycją etnograficzną, jako że kultura ludowa jest nierozerwalną częścią kultury narodowej. Zaglądając do muzealnych chat poznali bliżej rdzennych mieszkańców naszego powiatu – krakowiaków i górali – Lachów i Kliszczaków. Obejrzeli m.in. dwór – niegdyś charakterystyczny symbol ojczystego krajobrazu, obecnie relikt przeszłości. Następnie uczniowie zapoznali się z multimedialną lekcją historyczną: „Szlachecki dwór i jego rola w XIX w. w Polsce”. Kolejnym punktem pobytu w Muzeum Niepodległości  było obejrzenie wystawy pt. „Historia Orła Białego”, gdzie na szczególną uwagę zasługuje wyeksponowana wierna replika sztandaru bojowego oddziałów AK „Murawa”. Oryginał został wykonany w 1944 r. przez Katarzynę Stokłosę „Astrę” w konspiracyjnej szwalni Wojskowej Służby w Glichowie. Sztandar poświęcony został 3.09.1944 r. przez ks. St. Główkę (pseudonim „Robak”) po galowej Mszy Św. i przekazany jako dar dla oddziałów Obwodu AK Murawa podczas uroczystości na Suchej Polanie. Oryginał przechowywany jest w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

W dalszej kolejności uczniowie wraz z opiekunami udali się do MOKiS, gdzie obejrzeli spektakl edukacyjny „Pan Tadeusz”, przeplatany tańcami dworskimi i dźwiękami znanych z tamtego okresu melodii polskich.

Była to niezwykle interesująca lekcja historii – przybliżająca dziedzictwo narodowe bliższej i dalszej Ojczyzny.

T. Bobowska