Wycieczka do Muzeum Auschwitz – Birkenau

3 października 2021
Urszula Kucała

W dniu 1 października 2021r. uczniowie klasy VIIIa i VIIIb wspólnie z wychowawcami p. K. Dominik, p. U. Kucałą i opiekunem p. T. Górką pojechali na wycieczkę do Oświęcimia.

Celem wycieczki było poznanie zjawiska holokaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce. Kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci. Uświadomienie wymiaru ludzkiego okrucieństwa, a z drugiej strony wizerunku ludzi umierających bez prawa do godności. Budzenie szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie oraz poznanie martyrologii narodu polskiego, żydowskiego i innych nacji podczas II wojny światowej.

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Klasę VIIIa oprowadzał dr Igor Bartosik – historyk pracujący w Muzeum i kierujący Działem Naukowym. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu.  Przechodząc przez bramę z napisem “ARBEIT MACHT FREI” – „Praca czyni wolnym”, przez którą podczas II wojny światowej tysiące więźniów szło do niewolniczej pracy, uświadomiliśmy sobie rozmiar ludzkiego cierpienia. Jednak dopiero kiedy zobaczyliśmy tysiące butów, walizek czy protez ludzi, którzy trafili do Auschwitz, poczuliśmy ogromny smutek.

Na dziedzińcu pomiędzy blokami numer 10 i 11 znajdowała się „ściana śmierci”, pod którą esesmani w latach 1941 – 1943 rozstrzelali kilka tysięcy ludzi. W tym miejscu minutą ciszy oddaliśmy hołd pomordowanym. Przemierzając muzeum patrzyło na nas setki portretów: kobiet i mężczyzn, starych i młodych. Pod ich nazwiskami widniały nazwy chorób, na które rzekomo „umierali”. Jednak w rzeczywistości przyczyną ich śmierci było: bicie, wygłodzenie, wycieńczenie.

Następnie udaliśmy się do Birkenau (Brzezinki), oddalonego o około 3 km od Oświęcimia obozu o powierzchni 140 ha, otoczonego drutem kolczastym pod napięciem. Tam mogliśmy wejść do drewnianego baraku, który mieścił setki ludzi i zobaczyć drewniane prycze na których więźniowie spali.

Wizyta w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz – Birkenau wywarła na uczniach ogromne wrażenie. W sercach i głowach tych młodych ludzi zrodziła się jedna podstawowa myśl:

„ … nigdy więcej wojny…”

Serdecznie dziękujemy Przewodnikom, którzy oprowadzali nas po Muzeum. Musimy zrobić wszystko, aby w pamięci młodego pokolenia został obraz tamtych, okrutnych dni i aby kolejne pokolenia również pamiętały.

Dziękujemy za album pt. „Krzyk Lecrt” Haliny Ołomuckiej, który został podarowany bibliotece naszej szkoły.

U. Kucała