Wycieczka do Krakowa

7 grudnia 2017
Urszula Kucała
Dnia 6 grudnia klasa II SP, wraz z kolegami  z klasy I  SP w Wiśniowej, uczestniczyli w wycieczce do Krakowa. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Radia „Kraków”, pod opieką dziennikarza- p. Roberta Konatowicza. Następnie uczniowie obeszli wokół wzgórze wawelskie, zatrzymując się przy smoku i jego jamie. Na koniec uczestniczyli w lekcji, w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, dotyczącej Św. Mikołaja.
U. Bartosiewicz