WPŁATA NA KOMITET RODZICIELSKI

13 września 2020
Urszula Kucała

Rada Rodziców przy ZPO Lipnik zwraca się z uprzejma prośbą o wpłacanie składek na komitet na podane konto bankowe:
Rada Rodziców przy ZPO Lipnik 03 8602 0000 0000 0301 1780 0001
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka i klasę.

Ustalono, że składka w roku szkolnym 2020/2021:
– w Szkole Podstawowej w Lipniku wynosi 30zł od dziecka,
– W Przedszkolu Samorządowym składka wynosi 40zł od dziecka .
Trzecie dziecko zwolnione ze składki.
Wpłaty należy dokonać do 30 września 2020r.