Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Krakowska Matematyka 2022/2023”

2 kwietnia 2023
Urszula Kucała

W dniu 24 marca b.r. w Szkole Podstawowej w Lipniku odbyła się XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Krakowska Matematyka 2022/2023” dla uczniów klas V i VI z województwa małopolskiego. Konkurs jest organizowany przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w ZSOI Nr 4 w Krakowie ul. Żabia 20 oraz Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie.

Tegoroczny konkurs skupiony był wokół tematu: „Mikołaj Kopernik w Krakowie”.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita

Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski

Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski

Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak

Rektor Politechniki Krakowskiej – Andrzej Białkiewicz

Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie – Jerzy Lis

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ – Włodzimierz Zwonek

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Konkurs cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów z województwa małopolskiego i nie tylko. W tym roku do drugiego etapu zakwalifikowało się 262 uczniów z 152 szkół. Z poziomu klas szóstych – 116, a z poziomu klas piątych – 146 uczniów. W tej grupie było 2 uczniów z klasy trzeciej, 5 uczniów z klasy czwartej i 139 uczniów z klas piątych.

Z poziomu klas piątych tylko dwóch uczestników uzyskało maksymalny wynik 20 punktów, a z poziomu klas szóstych tylko jeden uczeń zdobył 22 punkty.

Szkoła Podstawowa w Lipniku jest po raz szósty gospodarzem wojewódzkiego konkursu. Nauczyciel matematyki uczący w tej szkole p. Urszula Kucała jest współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu. Do Lipnika przyjechało 21 uczniów wraz z nauczycielami z 17 szkół podstawowych: SP nr 2 w Myślenicach, SP w Porębie, SP nr 1 w Myślenicach, SP w Pcimiu, SP w Lanckoronie, SP w Przyszowej, SP w Brzączowicach, SP w Krzczonowie, SP w Limanowej, SP nr 3 w Myślenicach, SP w Wiśniowej, SP w Szczyrzycu, SP w Trzemeśni, SP w Popowicach, SP w Starym Sączu, SP w Stadnikach  i SP w Lipniku.

Dla pozostałych uczniów z województwa małopolskiego konkurs przeprowadzony został w 3 krakowskich szkołach. Na uczestników konkursu i ich opiekunów czekał poczęstunek.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi. Zadania etapu szkolnego dotyczyły głównie wydarzeń związanych z czasami, gdy Mikołaj Kopernik studiował na Akademii Krakowskiej. Na etapie wojewódzkim w tematach zadań pojawiły się miejsca i przedmioty jakie znajdziemy w Krakowie i gdzie teraz możemy „spotkać” Mikołaja Kopernika.

Zadania konkursowe były dostosowane do każdego z poziomów wiekowych. Konkurs przeprowadzony był w formie pisemnej i trwał 75 minut. Najlepsi laureaci z klasy V i VI zdobędą puchar Prezydenta Miasta Krakowa. Pozostali nagrody i dyplomy. Ogłoszenie wyników będzie 14 kwietnia 2023r. na stronie internetowej www.krakowskamatematyka.malopolska.pl. Wgląd do prac będzie możliwy w dniu 17 kwietnia 2023 r. (17:30 – 19:00) w Szkole Podstawowej Nr 148, ul. Żabia 20 w Krakowie. Lista laureatów zostanie opublikowana 24 kwietnia 2023 r. na stronie www.krakowskamatematyka.malopolska.pl.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 29 maja 2023 r. o godz. 10:00 w Prywatnej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi ul. Łokietka 60 w Krakowie.

U. Kucała