Włączamy się w akcję „Pola Nadziei”

12 kwietnia 2016
Urszula Kucała
W czwartek, 7.04., w klasie III odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których p. Habieda, Babcia jednej z uczennic uczyła dzieci wykonywać krepinowe żonkile. Kwiaty zrobione podczas zajęć wykorzystane zostaną w ramach tegorocznej akcji „POLA NADZIEI”.
U. Bartosiewicz