Wigilia dla Seniorów

29 grudnia 2016
Urszula Kucała
16 grudnia, po raz kolejny, odbyła się Wigilia dla Seniorów. Po uroczystej Mszy Świętej  odprawionej przez Księdza Proboszcza i powitaniu przez Dyrektora ZPO, zaproszeni Goście obejrzeli jasełka przedstawione przez uczniów klasy pierwszej, drugiej i czwartej. Potem Ksiądz Proboszcz  i Dyrektor skierowali słowo do  zebranych. Po nich wszyscy, łamiąc się opłatkiem, składali sobie życzenia. Po wigilijnej wieczerzy wspólnie z młodzieżą śpiewano kolędy.
B. Cygan, E. Wilkosz, B. Kowalczyk, U. Bartosiewicz, J. Paszcz