Wielki konkurs Rzecznika Praw Dziecka na najciekawsze prace plastyczne o prawach dziecka

22 listopada 2021
Urszula Kucała

 Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – obchodzony jest corocznie 20 listopada, a ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka .

Z tej okazji, podobnie jak w roku ubiegłym Rzecznik Praw Dziecka ogłosił Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, którego tematyką są prawa dziecka.

Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace plastyczne autorstwa uczniów w każdej z kategorii wiekowych (najlepsze zdaniem osób oceniających prace na poziomie szkoły). Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Dwie dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Spośród nadesłanych zgłoszeń 3-osobowa komisja konkursowa, powołana przez Rzecznika Praw Dziecka wybierze po maksymalnie 20 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną poddane szczegółowej ocenie, w celu wybrania trójki laureatów w każdej kategorii wiekowej oraz pozostałych wyróżnionych prac.

Komisja ogłosi decyzję do 10 stycznia 2022 r.

Zwycięzcy – wybrani przez Komisję autorzy najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej – otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy, ufundowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Koordynatorem w/w konkursu na terenie szkoły jest pedagog szkolny.

Prace należy składać do 15 grudnia.

Najlepsze zostaną zeskanowane i wysłane do Rzecznika Praw Dziecka.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Dyplomy i nagrody czekają już na etapie szkolnym.

T. Bobowska