Warsztaty profilaktyczne w kl. VI i VII

30 stycznia 2022
Urszula Kucała

W dn. 12 stycznia w naszej szkole uczniowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych dot. uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania cyberprzemocy. Uczniowie kl. VI i VII pracując w grupach aktywnie włączyli się w przebieg zajęć prezentując swoje pomysły na forum klasy.

                                                                                                                     B. Kirzeniewska