W sieci Internetu – zasady bezpieczeństwa

28 stycznia 2018
Urszula Kucała

26.01.2017 r. w klasie V SP, VI a i VI b SP odbyły się warsztaty profilaktyczne na temat zasad bezpieczeństwa w sieci Internetu przeprowadzone przez mgr J. Popowa – interwenta kryzysowego i systemowego w rodzinie, pedagoga resocjalizacyjnego, penitencjarzystę i trenera. Spotkanie było możliwe dzięki współpracy z UGW – Zespołem ds. Zapobiegania Przemocy w Rodzinie.

T. Bobowska – pedagog szkolny