VII GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY „GENIUSZ MATEMATYCZNY”

12 czerwca 2022
Urszula Kucała

W dniu 10 czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej w Lipniku odbył się VII Gminny Konkurs Matematyczny „Geniusz Matematyczny” dla uczniów klas VIII szkół podstawowych z gminy Wiśniowa. W konkursie tym wzięło udział 12 uczniowie ze szkół w Wiśniowej, Węglówce, Glichowie i Lipniku. Autorami zadań konkursowych byli: P. Elżbieta Studnicka – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Wiśniowej, P. Magdalena Łukasik – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Glichowie, P. Marcin Cikała – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Węglówce i P. Urszula Kucała – organizator konkursu i nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Lipniku. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Mikołaj Pałka – uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Wiśniowej.

II miejsce – Emilia Dudzik – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Lipniku.

III miejsce – Wioletta Knapik – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Glichowie.

Konkurs sprawił ogromną radość uczniom i nauczycielom matematyki. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Szkołę Podstawową w Lipniku. Nagrody wręczała Sekretarz Gminy Wiśniowa P. Jolanta Wolak. Szkoła, której uczeń zdobył I miejsce otrzymała statuetkę ufundowaną przez Dyrektora ZPO w Lipniku pana mgr inż. Arkadiusza Skibę. W tym roku statuetka powędrowała do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej. Gospodarz przygotował dla wszystkich uczestników dyplomy, drobne upominki oraz poczęstunek.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział. Dziękuję również P. Krystynie Dominik za pomoc w poprawianiu prac i P. Januszowi Paszcz za opiekę nad uczniami.

Zwycięzcom serdecznie gratuluję.

U. Kucała