VI GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY „GENIUSZ MATEMATYCZNY”

18 czerwca 2021
Urszula Kucała

W dniu 17 czerwca 2021r. w Szkole Podstawowej w Lipniku odbył się VI Gminny Konkurs Matematyczny „Geniusz Matematyczny” dla uczniów klas VIII szkół podstawowych z gminy Wiśniowa. W konkursie tym wzięło udział 12 uczniowie ze szkół w Wiśniowej, Węglówce, Glichowie i Lipniku. Autorami zadań konkursowych byli: P. Barbara Matusiak – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Wiśniowej, P. Magdalena Łukasik – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Glichowie, P. Marcin Cikała – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Węglówce i P. Urszula Kucała – organizator konkursu i nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Lipniku. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Barbara Habieda i Martyna Flaga – uczennice klasy VIII Szkoły Podstawowej w Lipniku, które zdobyły maksymalną liczbę punktów.

II miejsce – Amelia Murzyn – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Wiśniowej.

III miejsce – Maciej Popielak – uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Glichowie.

Konkurs sprawił ogromną radość uczniom i nauczycielom matematyki. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Szkołę Podstawową w Lipniku. Szkoła, której uczeń zdobył I miejsce otrzymała statuetkę ufundowaną przez Dyrektora ZPO w Lipniku pana mgr inż. Arkadiusza Skibę. W tym roku statuetka powróciła do Szkoły Podstawowej w Lipniku. Gospodarz przygotował dla wszystkich uczestników dyplomy, drobne upominki oraz poczęstunek.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział, a zwycięzcom serdecznie gratuluję.

U. Kucała