V Rodzinny Turniej Szachowy–Wiśniowa, 11.12.2022r.

12 grudnia 2022
Urszula Kucała
11 grudnia 2022 r. odbyła się piąta edycja Gminnego Rodzinnego Turnieju Szachowego. W turnieju uczestniczyło 10 dwuosobowych drużyn rodzinnych. Turniej wygrali Paweł Dudzik i Nikollaq Dudzik, na drugim miejscu uplasowali się Artur Kucała i Filip Kucała, zaś III miejsce zajęli Martyna Kłobuch i Juliusz Kłobuch. Rozgrywkom szachowym towarzyszyła atmosfera sportowej rywalizacji, ale dla wszystkich uczestników zawodów liczyła się przede wszystkim dobra zabawa. Ważne, aby zamiłowanie do „królewskiej gry” łączyło członków rodziny i kształtowało pozytywne nawyki spędzania czasu wolnego. Organizatorami turnieju byli: UKS „Andrusy” w Lipniku i ZPO w Lipniku. Turniej profesjonalnie przeprowadził Pan Andrzej Jaśkowiec – instruktor szachowy. Puchary i dyplomy wręczył Pan Bogumił Pawlak Wójt Gminy Wiśniowa.
Klub z Lipnika realizuje zadanie Gminy Wiśniowa z zakresu kultury fizycznej i sportu pt. „Bawmy się ruchem – odkrywajmy swoje sportowe pasje”. UKS Andrusy Lipnik był również beneficjentem Programu MSiT – Program Klub 2022. Środki ministerialne były przeznaczone na wsparcie działalności statutowej Klubu / prowadzenie sekcji szachowej i sekcji piłki nożnej/.
T. Górka