V GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

7 czerwca 2018
Urszula Kucała

W dniu 30 maja br. uczniowie klas trzecich nauczania zintegrowanego mieli okazję zmierzyć się w  Gminnym Konkursie Języka Angielskiego. Organizatorem tego wydarzenia była Szkoła Podstawowa w Lipniku , a patronował mu  Wójt Gminy Wiśniowa – Wiesław Stalmach. W konkursie wzięło  udział 14 uczestników – najlepszych anglistów ze szkół z Wiśniowej, Lipnika, Węglówki, Glichowa  i Kobielnika. O godzinie 8.30 uczniowie przystąpili do wykonania zadań sprawdzających słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, słownictwo i wiedzę o Wielkiej Brytanii. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek ufundowany przez Spółdzielnię Uczniowską  „Promyk”. W tym czasie komisja konkursowa dokonała poprawy prac. Pierwszą lokatę uzyskała  uczennica Karolina Paździor  ze Szkoły Podstawowej w Wiśniowej; tuż za nią, z różnicą zaledwie jednego punktu,   uplasowali się Michał Dróżdż z Wiśniowej i Andrzej Twardosz s Kobielnika . Trzecie miejsce zajął Eryk Matuszek z Wiśniowej. Uczniowie naszej szkoły zajęli 5 miejsce (Adrian Wasowicz) i 7 miejsce ( Norbert Kowal), co nalży uznać za znakomity wynik.  Gratulujemy zwycięzcom. Mimo, że nie każdy mógł zająć miejsca na podium, to należy zauważyć, że wszyscy mogą być dumni, że znaleźli się w gronie najlepszych w gminie. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Wiśniowa, natomiast pozostali  uczestnicy zostali obdarowani pamiątkowymi  dyplomami  i drobnymi  upominkami . Pożegnaniu towarzyszyła obietnica następnych  spotkań podczas kolejnych konkursów dla klas trzecich. Życzymy dalszych sukcesów

E. Michalik