UWAGA – KURS KRUS !!!

15 września 2021
Urszula Kucała

Placówka Terenowa KRUS w Myślenicach informuje, że po raz trzeci odbywa się kurs e-learningowy
pt.: “Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Dla uczniów, którzy wykonają kurs, przewidziano losowanie hulajnóg.

 

Kurs skierowany jest do dzieci, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród dostępne są na stronach: www.krus.gov.pl oraz www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja .

T. Bobowska