Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

20 czerwca 2019
Urszula Kucała

W dniu 19 czerwca 2019r. uczniowie naszej szkoły zakończyli rok szkolny 2018/19. O godzinie 8:15 odbyła się uroczysta Msza święta, którą odprawił w intencji uczniów i nauczycieli ks. Proboszcz Janusz Widur. Po Mszy świętej, w sali gimnastycznej p. dyrektor Arkadiusz Skiba przywitał nauczycieli, rodziców i uczniów. Wszystkim podziękował za całoroczny trud i życzył udanych wakacji. Słowa podziękowania na ręce p. dyrektora złożyła Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Pan Dyrektor uroczyście pożegnał Panią mgr inż. Krystynę Dominik. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce otrzymali nagrody książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne, które wręczali wychowawcy klas i p. dyrektor. Kilka osób z klasy III gimnazjum i VIII otrzymało statuetki – nagrodę przyznawaną przez Dyrektora ZPO w Lipniku „Laur 2019”. W kategorii „Prymus” statuetki otrzymali: Kacper Tomera i Grzegorz Twardosz. Statuetki w kategorii „Społecznik” otrzymali: Marcjanna Irzyk i Jolanta Urbaniak. Statuetkę „Dziewczyny z Klasą” i „Dżentelmena” otrzymali: Marcjanna Irzyk i Kacper Tomera. Statuetka „Najwyższa frekwencja” i „Czytelnik” powędrowała do Szymona Zielińskiego i Oliwii Jamki. Dzień ten był ostatnim dniem w murach szkoły uczniów klasy VIII i III gimnazjum. Uczniowie tych klas zaprezentowali pożegnalną część artystyczną, w której podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za wszystkie lata nauki oraz rodzicom za trud wychowania. Wręczyli ramki ze zdjęciami i sowy z cytatami nauczycielom, którzy ich uczyli. Na końcu uczniowie przedstawili prezentację przygotowaną ze zdjęć z ich lat dzieciństwa i lat szkolnych. Były momenty wzruszeń i śmiechu. Po akademii uczniowie udali się wraz z wychowawcami do swoich klas, gdzie otrzymali pozostałe świadectwa i nagrody przyznane w różnych konkursach.

U. Kucała