Uczymy Ratować

27 lutego 2020
Urszula Kucała

25.02.b.r. w klasie I SP gościł P. Jarosław Klęk na co dzień pracujący w Krakowskim Oddziale Pogotowia Ratunkowego. Przypomniał on dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy.

Dzieci chętnie uczestniczyły czynnie w zajęciach, obejrzały z dużym zainteresowaniem sprzęt ratownika medycznego oraz podały znane im numery telefonów alarmowych.

Dzięki takim zajęciom już od najmłodszych lat dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

                                                                                                  T. Bobowska