„Trzeźwość – moja wartość”

30 października 2016
Urszula Kucała

Prace na konkurs regionalny o tematyce profilaktycznej zostały wysłane. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych. „Dać Szansę” w Wadowicach.

T. Bobowska