SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OSTERN IN DEUTSCHLAND – WIELKANOC W NIEMCZECH

27 lutego 2022
Urszula Kucała

Regulamin konkursu:
I. Organizatorem konkursu jest nauczyciel języka niemieckiego pani mgr Joanna Szymska w Zespole Placówek Oświatowych w Lipniku.

II. Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim i kulturą Niemiec,
– zmotywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych,
– zachęcenie do rozwijania zdolności plastycznych i umożliwienie uczniom zaprezentowania artystycznych i twórczych umiejętności,
– kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

III. Przedmiot oceny konkursowej:
Praca plastyczna odnosząca się do tematu Świąt Wielkanocnych (ozdoby wielkanocne, drzewko wielkanocne, jajka, kartki świąteczne, plakat itp.) – powinna zawierać dodatkowo tekst traktujący o Świętach Wielkanocnych w Niemczech lub życzenia (w języku niemieckim).

2. Forma pracy plastycznej: rysunek kredką, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka, naturalne materiały – do wyboru przez uczestnika konkursu. Format pracy jest dowolny.

3. Kryteria oceny pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu:
– zgodność z tematyką konkursu,
– poprawność językowa,
– atrakcyjność formy (technika, kompozycja),
– walory artystyczne.

IV. Struktura i przebieg konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8.
2. Oceny prac dokonuje organizator konkursu.
3. Uczestnik może zgłosić tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

V. Terminarz konkursu:
1. Ostateczny termin składania prac: 6.04.2022r. do pani Joanny Szymskiej.
2. Ogłoszenie wyników: 13.04.2022r.

J. Szymska