SZKOLNY KONKURS LOGOPEDYCZNO – PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ „Malujemy rymujemy”

17 marca 2022
Urszula Kucała

Rymowanki i wierszyki łamiące języki

Niech pracują głowy i języki! Pomyśl odrobinkę, narysuj wierszyk
za chwilkę! Czas konkursu ucieka, a nagroda czeka!

 1. Cele konkursu: pobudzanie aktywności twórczej dzieci , dążenie do poprawności językowej, rozwijanie umiejętności werbalnych.
 2. Forma konkursu: uczeń ma za zadanie zilustrować rymowankę lub wierszyk, format pracy: A3 lub A4, dowolna technika plastyczna.
 3. Termin: do 20 kwietnia 2022 r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 26 kwietnia 2022 r.
  Komisja oceniać będzie następujące kryteria: zgodność ilustracji z tematyką wiersza; estetyka wykonania pracy; ciekawa forma (technika, kompozycja) – ogólny wyraz artystyczny.
 5. Dla laureatów konkursu czekają nagrody.
 6. Przygotowane prace oddajemy do wychowawców klas lub opiekuna konkursu:
  p. Urszuli Tułacz-Pieprzyk
  Zapraszam do udziału w konkursie życząc przyjemnej zabawy!

U. Tułacz-Pieprzyk