Szkolny Dzień Ciszy pod egidą SU

21 listopada 2021
Urszula Kucała

Jednym z elementów zdrowia psychicznego jest możliwość regeneracji systemu nerwowego. Hałas, pośpiech szkodliwie działają na nasze nerwy. Cisza zaś pozwala na skupienie i ukojenie stresu, wpływa na poprawę kondycji psychicznej.

Z początkiem listopada SU zaapelował o zachowanie ciszy i spokoju.

Szkoła została podzielona na strefy ciszy – Szeptusiowo, Karteczkowo i Strefę Relaksu. Wszyscy w nich przebywający  proszeni byli o wykorzystywanie we wzajemnej komunikacji  różnych formy języka niewerbalnego, m.in. elementów języka migowego, liścików, czy mimiki. Najmłodsi porozumiewali się szeptem. Akcję nadzorowali „strażnicy ciszy”, czyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy przypominali o zasadach panujących w poszczególnych strefach ciszy i skrzętnie notowali ilość uczniów dostosowujących się do ustalonych reguł.

W kategorii klas młodszych zwyciężyła klasa I, w kategorii kl. IV- VIII klasa IV b. Zwycięskie klasy otrzymały dyplomy i wesołe przypinki z hasłami „Kocham ciszę. Szanuję słuch”, a wszystkie klasy dyplomy za udział w akcji, bo większość uczniów podjęła się tego prozdrowotnego wyzwania.

Zadowoleni z chwili „słuchowego relaksu” nauczyciele chwalili akcję SU, a nawet proponowali, by taki dzień organizować przynajmniej raz w tygodniu.

Dziękujemy wszystkim chętnym za włączenie się do zabawy.

Najcichszym uczniom serdecznie gratulujemy.

Wszystkich zaś zapraszamy do udziału w naszych kolejnych zabawach.

T. Bobowska – Opiekun SU