„Szachy łączą pokolenia”

22 września 2019
Urszula Kucała

UKS „Andrusy” w Lipniku realizuje zadanie pt „Szachy łączą pokolenia” w ramach Programu „Działaj Lokalnie 2019”. Głównym celem projektu  jest aktywizowanie dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez stworzenie możliwości udziału w zajęciach sportowych  w formie nauki i doskonalenia gry w szachy. Realizacja projektu pozwoli również  popularyzować grę w szachy oraz kształtować kulturę rywalizacji w tej dyscyplinie sportowej.

Pierwszym etapem  projektu „Szachy łączą pokolenia” było prowadzenie  zajęć szkoleniowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Wiśniowa. We wrześniu b.r.  tajniki „królewskiej gry” uczniom SP w Lipniku, SP w Glichowie, SP w Kobielniku i SP w Węglówce przedstawił instruktor gry w szachy Pan Bartosz Ślęczka.

28 września w Domu Kultury w Wiśniowej odbędą się kolejne zajęcia szachowe, które będą realizowane przez 2 instruktorów dla grupy początkującej i dla grupy zaawansowanej  /od godz. 9.00 do godz. 12.00/. Takie zajęcia będą się odbywać cyklicznie 1 raz w miesiącu i są adresowane do uczniów szkół podstawowych. Podczas w/w spotkań będą organizowane tzw. turnieje robocze.

W ramach projektu „Szachy łączą pokolenia” UKS „Andrusy” w Lipniku planuje zorganizować Gminny Turniej Szachowy oraz Rodzinny Turniej Szachowy. Organizacja zajęć i turniejów szachowych jest możliwa dzięki dotacji, którą UKS „Andrusy” w Lipniku pozyskał w  konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2019”.  

T. Górka