ŚWIĘTO SZKOŁY

30 września 2019
Urszula Kucała

W dniu 20  września br świętowaliśmy 50 rocznicę nadania imienia Partyzantów Szkole Podstawowej w Lipniku . W  1969 roku,  w 25 rocznicę pacyfikacji Lipinka, uroczyście odsłonięto tablicę, której treść upamiętnia krwawe dni w historii naszej miejscowości. Imię Partyzantów stawia  przed wychowawcami i uczniami   zadanie podtrzymywania pamięci o tragicznych wydarzeniach z czasów II wojny światowej.

Podczas uroczystej akademii została  przypomniana  historia   szkoły  oraz jej związki z małą ojczyzną . Więzi te są eksponowane podczas lokalnych uroczystości poprzez motywy na szkolnym sztandarze i słowa hymnu szkoły. Tłem  spotkania z przeszłością był ołtarz z obrazem, darem od pani Karoliny Moryc, pamiątką po partyzantach z Lipnika oraz słowa wiersza  Adama Asnyka: „Nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wnieść”.

Wojennym opowieściom towarzyszyła muzyka Chopina w wykonaniu Tomasza Jaska, ucznia klasy VII, Joanny Jasek, uczennicy klasy VIIIb  oraz pieśni partyzanckie, a także solowy występ Małgorzaty Stalmach, uczennicy klasy VIIIb. Honorowy gość, wójt gminy Wiśniowa  Bogumił Pawlak, otrzymał  pamiątkową płytę z filmem „Historia krwią pisana” zrealizowanym  w ramach projektu „Tutaj bije serce mojej ojczyzny” oraz wydanie okolicznościowe szkolnej gazetki „Razem”. Zaproszeni goście – panie Karolina Moryc, Maria Lenart  i Bronisława Świerszcz  –   dostały z rąk dyrektora  A. Skiby podziękowania  za  wsparcie w upowszechnianiu szczytnych tradycji patriotycznych. Na zakończenie uroczystości pani K. Szymoniak, córka partyzanta z Lipnika, Józefa Batko, recytowała partyzanckie wiersze i dzieliła się przekazanymi jej przez ojca opowieściami.

Uroczyste spotkanie i akademia jest najważniejszym, ale nie jedynym działaniem z okazji 50-lecia nadania imienia szkole. Aby upamiętnić tę ważna rocznicę, przed murami szkoły zostało wykonane zdjęcie wychowanków i nauczycieli. Fotografia ta zawiera symboliczne przesłanie: szkolna społeczność tętniąca życiem jest sercem Lipnika, a mury szkoły stanowią swoistą tablicą pamiątkową, gdzie zapisana jest historia zmagań ludzi z losem.

Ponadto uczniowie starszych klas mieli okazję poszerzyć swą wiedzę na temat lokalnej historii dzięki  materiałom dostępnym on-line i sprawdzeniu jej  w internetowym teście wiedzy pt: „Partyzanci spod Łysiny”. Przed nimi kolejne spotkanie  z patronem szkoły, które przygotowywane jest we współpracy z Muzeum AK w Krakowie – będzie to  gra wielkoformatowa „AK i plan Burza”.

E. Michalik