ŚWIĘTO NASZEJ SZKOŁY

26 września 2021
Urszula Kucała

W dniu 20 września obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Imię Partyzantów stawia przed wychowawcami i uczniami zadanie podtrzymywania pamięci o tragicznych wydarzeniach z czasów II wojny światowej, dlatego, podobnie jak w poprzednich latach, została zorganizowana uroczysta akademia poświęcona  czasom walk partyzanckich, ofiarom wojny i związkom szkoły z tamtymi, odległymi wydarzeniami.

Uczniowie klas ósmych poprowadzili słuchaczy poprzez świat zdarzeń i przeżyć uczestników oraz  świadków  II wojny światowej. W swojej narracji przedstawili codzienne życie partyzantów, ich walki z niemieckim okupantem, a także cierpienia ludności cywilnej oraz rolę szkoły w tych trudnych dla lipniczan czasach.

Opowieściom o czasach wojny, wierszom i wspomnieniom  towarzyszyły pieśni partyzanckie w wykonaniu całej społeczności szkolnej.

Doniosłość uroczystości podkreślała obecność sztandaru, a także odśpiewanie hymnu szkoły.

B. Górka, E. Michalik