ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

16 października 2022
Urszula Kucała

W dniu 13 października 2022r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Ten ważny moment został poprzedzony występem, podczas którego pierwszoklasiści recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Następnie w obecności rodziców, nauczycieli i starszych kolegów powtarzali słowa przysięgi do sztandaru szkoły. Pan Dyrektor Arkadiusz Skiba dokonał pasowania każdego pierwszoklasisty i wręczył uczniom pamiątkowe dyplomy. W tym dniu obchodzono również Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Pan Dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud nauki, pracy i wychowania. Następnie wręczył Nagrody Dyrektora. W tym roku Nagrodę Dyrektora otrzymali: Pan Janusz Paszcz, Pani Beata Górka, Pani Maria Knapik, Pani Urszula Bartosiewicz, Pani Teresa Bobowska, Pan Mateusz Krzysztofek, Pani Katarzyna Skiba, Pani Urszula Kucała, Pani Kazimiera Czerwińska, Pani Anna Lenart, Pani Maria Dudzik, Pani Krystyna Śmieszek, Pan Piotr Leśniak, Pani Ewa Irzyk, Pani Halina Bajer. Pani Teofila Górka otrzymała w tym roku Nagrodę Wójta Gminy Wiśniowa. Przewodnicząca Rady Rodziców i Samorząd Uczniowski złożyli życzenia dyrekcji, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Po akademii uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawcą udali się do klasy na poczęstunek przygotowany przez rodziców i otrzymali drobne upominki od starszych kolegów z klasy drugiej.

Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości.

U. Kucała