Światowy Dzień Poezji w naszej szkole

22 kwietnia 2024
Urszula Kucała

„Moja wierna mowo,
może to jednak ja muszę ciebie ratować.
Więc będę dalej stawiać przed tobą miseczki z kolorami
jasnymi i czystymi jeżeli to możliwe,
bo w nieszczęściu potrzebny jakiś ład czy piękno.”

Czesław Miłosz „Moja wierna mowo”

Z okazji Światowego Dnia Poezji  klasa siódma przybliżyła uczniom sylwetkę poety Czesława Miłosza – polskiego Noblisty.

Rok 2024 został ogłoszony przez Senat RP rokiem tego znanego na całym świecie wybitnego autora, w dwudziestą rocznicę jego śmierci.

W uchwale przypomniano, że Miłosz był „świadkiem największych wydarzeń minionego stulecia: I wojny światowej, rewolucji w Rosji, odzyskania przez Polskę niepodległości, społecznych i narodowościowych przemian w II Rzeczypospolitej, apokalipsy na ulicach okupowanej Warszawy, Holokaustu i starcia dwóch totalitaryzmów, emigracji w świecie podzielonym żelazną kurtyną, upadku sowieckiego imperium i budowy demokracji”. Jak podkreślono te wydarzenia odcisnęły swoje piętno na postrzeganiu przez niego powojennego świata i „wpłynęły na uniwersalny wymiar jego twórczości, co w 1980 roku znalazło najwyższe uznanie Komitetu Noblowskiego”.

W uzasadnieniu jury napisano, że polski poeta dostał nagrodę za „bezkompromisową wnikliwość w ujawnianiu zagrożenia człowieka w świecie pełnym gwałtownych konfliktów”.

Siódmoklasiści sami wybrali jego utwory do recytacji i wykonali plakaty z kolażami i ilustracjami, które zostały wyeksponowane w sali gimnastycznej.

Całość występu uzupełniła prezentacja multimedialna, przybliżająca życiorys poety oraz interpretację muzyczną [poezję śpiewaną] wierszy poety przygotowaną przez ucznia Szymona Skórę.

Przedstawiony montaż poetycki – pełen refleksji i zadumy nad życiem ludzkim, licznie zgromadzona widownia nagrodziła gromkimi brawami.

T. Bobowska