Światowy Dzień Liczby Pi

17 marca 2019
Urszula Kucała

Liczba Pi jest na tyle wyjątkowa, że ma … swoje święto! 14 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ według amerykańskiego zapisu daty 14 marca to 3,14, czyli zaokrąglenie liczby Pi do dwóch miejsc po przecinku. Liczba Pi to stała matematyczna określana jako stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. Wynosi w przybliżeniu – 3,141592… Jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Liczba Pi bywa nazywana „ludolfiną”. Nazwa „ludolfina” pochodzi od imienia holenderskiego matematyka Ludolfa van Ceulena, który w 1610  roku obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 35 cyfr po przecinku.

Również w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Liczby Pi. Był to iście matematyczny dzień pełen konkursów, quizów i zagadek. Od samego rana uczniowie poznawali tą niezwykłą liczbę. Klasa Va kodowała liczbę Pi tworząc kolorowe miasteczko liczby Pi. Przygotowała również specjalnie upieczony na ten dzień tort. Klasa VIIb i VIIa wyznaczała doświadczalnie liczbę Pi. Uczniowie pozostałych klas podczas przerw składali bryły metodą origami, rozwiązywali sudoku i układali figury z tangramu. Uczniowie klasy Va i VIII przygotowali plakaty z liczbą Pi. Do świętowania włączyli się też uczniowie klas młodszych. Malowali liczbę Pi i kodowali ją tworząc malownicze miasta. Każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom.

Takie konkursy poszerzają wiadomości uczniów, dostarczają wiele emocji, ale przede wszystkim pobudzają ciekawość poznawczą i zainteresowanie piękną, ale trudną dziedziną wiedzy, jaką jest matematyka. Liczba Pi na pewno zostanie w pamięci uczniów, nawet tych mniej uzdolnionych matematycznie.
Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w obchody tego dnia, szczególnie wychowawcom klas I – III i uczniom klasy VIIb, którzy podczas przerw uczyli swoich kolegów budowania brył metodą origami.
W przyszłym roku też będziemy świętować Dzień Liczby Pi.
U. Kucała