„Środki stylistyczne w literaturze” – monodram teatralny w naszej szkole

26 marca 2023
Urszula Kucała

21 marca b.r. w naszej szkole gościł aktor AGENCJI ARTYSTYCZNEJ PRO–ART–KRAK Wojciech Habela. Na monodram tego znakomitego aktora, który już po raz kolejny odwiedził naszą szkołę, zostali zaproszeni uczniowie klas IV- VIII. W sposób humorystyczny zostały im przybliżone różne środki poetyckie.

Do wytłumaczenia ich znaczeń  w programie wykorzystano teksty m.in. Homera, Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza, Edwarda Stachury .

Kilku naszych uczniów zostało zaproszonych do udziału w występie i  po krótkim przygotowaniu odegrali oni zaproponowaną przez aktora scenkę.

Widowisko było nietypową, lecz bardzo ciekawą lekcją języka polskiego.

T. Bobowska