Sprzedaż stroików świątecznych

11 kwietnia 2023
Urszula Kucała

W dniach 3-4 kwietnia Panie z Rady Rodziców naszej szkoły sprzedawały stroiki świąteczne, które wcześniej przynieśli nasi uczniowie. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na organizację Dnia Dziecka. Serdecznie dziękujemy Rodzicom i uczniom za zaangażowanie.

U. Kucała