SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDYCJI ANTYTYTONIOWEJ  ,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

18 kwietnia 2018
Urszula Kucała

Klasa III brała udział w ogólnopolskim programie antynikotynowym pt. ,,Nie pal przy mnie, proszę”.

Celem programu było zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Na zajęciach edukacyjnych dzieci z klasy III poznały główną bohaterkę Wikę, która towarzyszyłą im na zajęciach. Korzystały z kart pracy zawartych w materiałach programowych. Dzieci kolorowały szablony wiewiórki Wiki, czytały wiersz o Wiki, rozwiązywały krzyżówkę, opowiadały historyjki obrazkowe, nadawały im tytuły oraz redagowały twórcze opowiadania na temat zdrowia.

Uczniowie uporządkowali i poszerzyli wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie,że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji. Zajęcia tego typu cieszyły się dużym zaangażowaniem ze strony dzieci- chętnie wykonywały polecenia i zadania.

E. Wilkosz