SPOTKANIE Z POLICJANTEM

22 czerwca 2021
Urszula Kucała

W dniu 21 czerwca 2021r. uczniowie klasy 7a i 7b uczestniczyli w spotkaniu z Policjantem. Naszą szkołę odwiedził przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach starszy sierżant Sebastian Kruk. Przedstawił młodzieży konsekwencje niewłaściwego zachowania w szkole, w miejscach publicznych i przebywania o późnych porach poza domem. Zwrócił uwagę na skutki obrażania kolegów, również w sieci, wyłudzeń i kradzieży. Poinformował uczniów o drodze jaka prowadzi od momentu zgłoszenia na policję czynu karalnego, przez Sąd Rodzinny, aż do umieszczenia młodego człowieka w ośrodku dla nieletnich. Przypomniał również zasady BHP na wakacjach.

Dziękujemy Panu Policjantowi za wiele cennych informacji i mamy nadzieję, że młodzież naszej szkoły nie spotka się z żadnym problemem, który musiałaby być rozwiązywany przez policję.

U. Kucała