Spotkanie z Leśnikiem w IIa

10 stycznia 2020
Urszula Kucała

10 stycznia kl. IIa odwiedził  Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice p. Tomasz Bartko. Przygotował dla uczniów bardzo ciekawą lekcję o lesie i jej mieszkańcach, przynosząc masę rekwizytów. Dzieci utrwaliły sobie nazwy drzew, zwierząt i ptaków. Rozróżniały gałązki drzew iglastych. Poznały wiele ciekawostek z życia  zwierząt. Porównywały ptaki. Odbijały tropy w piasku. Zadawały wiele pytań. Czas minął bardzo szybko. Na koniec otrzymały kolorowe książki o zachowaniu się w lesie, przypinki i magnesy ze zwierzętami. Nasi uczniowie wiele informacji przyrodniczych poznali też podczas wcześniejszych wycieczek leśnych i realizacji Projektu ” Zostań Pomocnikiem Leśnika”. Na wiosnę poznamy trzecią już ” Ścieżkę edukacyjną” w kolejnym Nadleśnictwie. Bardzo dziękujemy Panu Nadleśniczemu za poświęcony nam czas i podzielenie się wiedzą w tak atrakcyjny dla dzieci sposób.

                                                                                                                                                     B. Kirzeniewska