Spotkanie Poetyckie

11 czerwca 2019
Urszula Kucała

Dnia 29 maja 2019r. odbyło się Spotkanie Poetyckie poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II .W spotkaniu uczestniczyli goście – Pani Maria Jamróz, Państwo Łucja i Jan Bajerowie, ksiądz proboszcz Janusz Widur oraz nauczyciele i uczniowie ZPO w Lipniku. Pani Maria i Pani Łucja- emerytowane nauczycielki są autorkami kilku tomików wierszy. Podczas spotkania uczniowie i nauczyciele mieli okazję posłuchać pięknej poezji dedykowanej Ojcu Świętemu jak również powspominać ciekawostki z jego życia. Pani Maria opowiedziała o swoim mieście-Krapkowicach na Opolszczyźnie- z którym jest związana od ponad 50 lat. Spotkanie przebiegło bardzo przyjemnie i nastrojowo przy wspólnym śpiewie i oprawie muzycznej przygotowanej przez Pana Janusza Paszcza.

 

Nadzieje

 Mija czterdzieści lat od pierwszej wizyty do Ojczyzny

Piotra Wielkiego – Ojca Świętego

W środkach masowego przekazu – wspomnienia

A w szkole Podstawowej w Lipniku – uroczystość

Spotkanie z poezją – na tę okoliczność

Wiersze i piosenki z akompaniamentem

Przypominały żywą postać Jana Pawła II

Nierzadko stąpającego

po okolicznych górkach – Beskidu Wyspowego

Na sali młodzież szczególnie zainteresowana

To wolontariusze miłosierdzia

Nieobca im pomoc potrzebującym

Niech więc dalej troska im towarzyszy

A zapał i energia tak promieniuje

By wszystkim: starszym, samotnym i chorym

Często o smutnych i zmęczonych twarzach

Spełniały się nadzieje

Maria Jamróz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        U. Bartosiewicz, M.Knapik