„Słodka przerwa 2”

9 października 2018
Urszula Kucała

Dziękujemy P. K. Skibie  i wszystkim uczniom, którzy wsparli akcję SU – przygotowanie,  sprzedaż i zakup słodkich ciasteczek. Pozyskano 140 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na działalność SU.

T. Bobowska – Opiekun SU